D/A MASJID DARUL HIDAYAH
LOT 2976 BLOCK 26 KLD JALAN ABG TEK,
TANJUNG KIDURONG 97000 BINTULU
NO TEL: 086-253968 / 014-6638091

19 December 2008

Contoh Peraturan Asrama

INSTITUT TAHFIZ BINTULU


PERATURAN ASRAMA DAN KELAS


1.0 TEMPOH PENYESUAIAN DIRI

Setiap pelajar dikehendaki menduduki tempoh penyesuaian diri dengan kehidupan asrama dan personaliti/persekitaran ITB selama 30 hari bermula dari tarikh melaporkan diri. Dalam tempoh ini, ibu-bapa tidak dibenarkan melawat anak di asrama atau di kelas kecuali atas sebab-sebab kecemasan dan sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan ITB. Tujuan tempoh penyesuaian diri adalah supaya anak-anak mahu pun ibu-bapa memahami dengan lebih jelas pra-syarat yang perlu ada sebelum anak-anak berjaya menjadi seorang hafiz Al-Quran sebagaimana yang dicita-citakan.

2.0 KELUAR MASUK ASRAMA

2.1 Setiap pelajar dikehendaki mengisi Buku Keluar-Masuk Asrama masing-masing setiap kali meninggalkan asrama atau ruang kawasan Masjid Darul Hidayah untuk urusan persendirian. Ibu-bapa perlu memastikan kelulusan dan kebenaran sewajarnya telah diperoleh daripada Ustaz/Warden/Jawatankuasa Pengurusan sebelum membawa anak keluar daripada asrama untuk urusan selain daripada urusan rasmi ITB.

2.2 Sekiranya terdapat perkara kecemasan yang tidak dapat dielakkan, permohonan untuk bercuti atas sebab-sebab tersebut perlu dibuat dan diluluskan oleh Ustaz atau Ahli Jemaah Pengurusan menggunakan borang yang disediakan di asrama.

3.0 PERHUBUNGAN TELEFON IBU-BAPA DENGAN ANAK DAN SEBALIKNYA

3.1 Bagi memudahkan perhubungan ibu-bapa dengan anak-anak masing-masing dan sebaliknya, pihak I.T.B menyediakan telefon di asrama dengan nombornya ialah __________. Ibu-bapa boleh membuat panggilan telefon pada waktu-waktu yang sesuai seperti selepas waktu ‘Asar pada hari-hari biasa atau selepas jam 9.00 pagi pada hari-hari Sabtu dan Ahad. Kerjasama ibu-bapa dipohon agar menggunakan masa dan tempoh yang sesuai dalam menelefon anak-anak agar tidak mengganggu penumpuan hafalan dan pembelajaran anak-anak.

3.2 Masa untuk melawat anak perlu dipilih dengan bijaksana agar tidak mengganggu tumpuan hafalan dan pembelajaran mereka. Waktu ziarah yang disyorkan ialah pada petang hari Sabtu dan Ahad.

4.0 BARANGAN DITEGAH DIBAWA KE ASRAMA

4.1 Setiap pelajar dilarang:

4.1.1 Menyimpan pisau dan barangan tajam yang lain;
4.1.2 Membaca dan menyimpan buku-buku lucah atau komik-
komik yang mempunyai lukisan atau bahan bacaan yang
tidak senonoh;
4.1.3 Mengguna dan menyimpan radio, perakam kaset, vcd dan
seumpama ;
4.1.4 Menyimpan telefon bimbit dan barang-barang berharga yang
lain.
4.1.5 Menyimpan atau menggunakan perkara-perkara yang
mengkhayalkan atau menyebabkan ketagihan, ini termasuk, gam, dadah, rokok dan sebagainya.

4.2 Sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan seperti yang disebut dalam perkara 4.1 di atas, hukuman sewajarnya akan dikenakan.


5.0 PAKAIAN

5.1 Pakaian rasmi ialah jubah warna putih dan kopiah/serban warna
putih.

5.2 Memandangkan sebahagian besar masa pelajar adalah memakai jubah rasmi, pelajar dibenarkan memakai baju-T tanpa kolar berwarna putih kosong (plain) sebagai pakaian dalam untuk dijadikan persalinan di waktu yang sesuai semasa berada dalam jadual rasmi harian. Dicadangkan ibu-bapa membekalkan tiga (3) helai baju berkenaan.

5.2 Bagi waktu di luar jadual rasmi, pelajar boleh memakai sebarang pakaian lain asalkan menutup aurat dan tidak mempunyai sebarang tulisan/gambar/imej yang tidak sopan. Walau bagaimana pun, jumlah pakaian yang dibekalkan kepada anak-anak hendaklah tidak terlalu banyak [tiga(3) pasang adalah memadai].

5.3 Setiap pakaian hendaklah dibuat jahitan nama pelajar bagi mengelakkan kekeliruan dengan pakaian pelajar lain.

6.0 DUIT POKET

6.1 Pelajar hanya dibenarkan menyimpan duit sebanyak RM10.00 (Ringgit Sepuluh sahaja) pada satu-satu masa. Ibu-bapa boleh menyimpan duit dengan Ustaz dan anak-anak boleh mengambilnya daripada Ustaz berkenaan apabila diperlukan.

6.2 I.T.B. tidak bertanggungjawab di atas kehilangan duit yang berpunca daripada kecuaian pelajar dan ketidakpatuhan ke atas perkara (i) di atas.


7.0 BERGADUH/MEMBULI DAN PENGGUNAAN BAHASA/ISTILAH YANG TIDAK ISLAMIK

7.1 Setiap pelajar dilarang sama sekali daripada bergaduh dan membuli antara satu sama lain, selaras dengan maksud firman Allah dalam surah Al-Hujurat:11 yang bermaksud:” Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kaum laki-laki menghinakan kaum laki-laki (yang lain), kerana boleh jadi kaum yang dihinakan itu lebih baik dari kaum yang menghinakan, dan jangan pula kaum perempuan (menghinakan) kaum perempuan (yang lain), kerana boleh jadi perempuan yang dihinakan itu, lebih baik dari perempuan yang menghinakan. Janganlah kamu cela-mencela sesama kamu dan jangan pula panggil memanggil dengan gelaran (yang tidak baik). Seburuk-buruk nama ialah fasik sesudah keimanan. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang aniaya“. Sifat menyayangi dan persaudaraan sesama pelajar adalah menjadi teras kehidupan harian I.T.B.

7.2 Setiap pelajar dilarang sama sekali mengguna bahasa/ungkapan/istilah lucah yang tidak menggambarkan ciri-ciri seorang Mukmin dan pelajar Tahfiz.

8.0. KECURIAN

8.1 Segala bentuk kecurian biar sekecil mana pun adalah dilarang sama sekali.

8.2 Sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan seperti di perenggan (i) di atas, hukuman sewajarnya akan dikenakan.

9.0 RAMBUT

Pelajar perlu berambut pendek dan kemas pada setiap masa. Rambut pendek dan kemas memberi banyak kebaikan kepada peribadi pelajar dan mengurangkan pembaziran masa mengemas diri masing-masing.


10.0 MEROSAKKAN BARANG-BARANG KAWAN/HARTA AWAM (VANDALISME)

i. Pelajar perlu menahan diri daripada merosakkan barang-barang kawan atau harta awam. Sekiranya kesalahan ini didapati/di bukti berlaku, ibu-bapa pelajar perlu memberi ganti rugi sewajarnya kepada pihak berkaitan.

ii. Sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan seperti di perenggan (i) di atas, hukuman sewajarnya akan dikenakan.


11.0 HAK DAN KUASA PENGURUSAN INSTITUT TAHFIZ BINTULU /USTAZ/WARDEN/GURU AKADEMIK

11.1 Bagi memelihara dan menguatkuasakan peraturan dan disiplin pelajar I.T.B. sama ada semasa atau di luar waktu belajar rasmi, Pengurusan I.T.B. telah memberi kuasa kepada Ustaz-Ustaz dan Warden untuk menggunakan pendekatan dan kaedah yang sesuai mengikut budi bicaranya termasuk merotan ke atas pelajar-pelajar yang didapati melakukan kesalahan atau melanggar disiplin Maahad ini.

11.2 Manakala bagi kelas hafalan Al-Quran dan kelas akademik, kuasa ini diberikan kepada Ustaz-Ustaz dan guru-guru akademik masing-masing.

12.0 CUTI SEKOLAH

12.1 Cuti di ITB adalah dari 27 Shaaban (3 hari sebelum bulan Ramadhan) sehingga 15 Syawal.

12.2 Hari Sabtu dan Ahad tidak dikira sebagai hari cuti kerana pada pada hari-hari tersebut akan diadakan tuisyen dan aktiviti dakwah. Walaubagaimana pun, ibu-bapa boleh membawa anak-anak keluar asrama pada hari-hari tersebut selepas waktu Zohor.


13.0 JADUAL WAKTU BELAJAR

13.1 Jadual waktu belajar harian dari hari Isnin sehingga Jumaat adalah seperti berikut:-

Masa Aktiviti
4:00 pagi – 4:30 pagi Bangun tidur
4:30 pagi – 5.15 pagi Membaca pelajaran baru
5:15 pagi – 5:45 pagi Solat fardhu Subuh
5:45 pagi - 7:00 pagi Mentasmikkan pelajaran baru
7:00 pagi -8:00 pagi Rehat dan sarapan pagi
8:00 pagi –11:00 pagi Mengulang Para Sabaq
11:00 pagi -11:30 pagi Fardu Ain/Tajwid/Adab/Muqtasar Hadith
11:30pagi-1:00 pagi Rehat/Zohor/Makan tengahari
1:00 ptg – 3:45 ptg Mengulang amokhtah
3:45 ptg – 4:15 ptg Solat fardhu Asar
4.15 ptg – 4:45 ptg Kisasul Anbiya’/Hayatus Sahabah
5.15 ptg - 6.30 ptg Rehat riadah dan makan malam
6.30 mlm - 7.00 mlm Solat fardhu Maghrib
7.00 mlm – 7:45 mlm Menghafal Sabaq
7.45 mlm - 8.15 mlm Solat fardhu Isyak
8.15 mlm - 9.15 mlm Ulangan Amokhtah(persendirian)
9:15 mlm – 9:45 mlm Rehat minum teh dan makan ringan
9:45 mlm - 4.00 pagi Lampu dipadam ,tidur dan Tahajjud
Jadual Harian dari Isnin hingga Jumaat

13.2 Jadual waktu belajar harian dari hari Isnin sehingga Sabtu dan Ahad adalah seperti berikut:-

Masa Aktiviti
4:00 pagi – 4:30 pagi Bangun tidur
4:30 pagi – 5.15 pagi Mengulang Para Sabaq (Persendirian)
5:15 pagi – 5:45 pagi Solat fardhu Subuh
5:45 pagi - 7:00 pagi Bebas
7:00 pagi -8:00 pagi Rehat dan sarapan pagi
8:00 pagi –10:00 pagi Tuisyen Matematik/B.M/B.I
10:00 pagi -10:30 pagi Rehat
10:30pagi- 12:30 pagi Tuisyen Matematik/B.M/B.I
12:30 ptg.-2:00 ptg Rehat/Zohor/Makan tengahari
2:00 ptg – 4:00 ptg Tuisyen Matematik/B.M/B.I
4.15 ptg – 4:45 ptg Solat Asar /Persendirian dan bebas
4:45-ptg - 9:45 mlm Persendirian dan Bebas
9:45 mlm - 4.00 pagi Lampu dipadam ,tidur dan Tahajjud
Jadual Harian dari Sabtu dan Ahad14.0 BATASAN

12.1 Walau apa pun tafsiran sebaliknya, tujuan Peraturan ini tiada lain kecuali untuk menyediakan pelajar I.T.B menjadi hafiz Al-Quran yang berhikmah, berdisiplin tinggi dan berperibadi mulia agar menjadi contoh teladan kepada anggota masyarakat yang lain.

12.2 Peraturan ini boleh dipinda dari semasa ke semasa oleh Pengurusan Institut Tahfiz Bintulu.

15.0 RUJUKAN DI MASA KECEMASAN

i. Sekiranya ibu-bapa memerlukan bantuan dan pertanyaan berhubung anak masing-masing atau hal-hal berkaitan I.T.B ini, bolehlah menghubungi pegawai-pegawai berikut:

a. Tuan Haji Mohamad Yacop b Mohamad Junit
Pengerusi
Telefon : 086-252253/019-8147962

b. Encik Faiz bin Sahri
Timbalan Pengerusi
Telefon : 012-3896900

c. Puan Nurzahirah bt. M. Sukeran
Setiausaha
Telefon : 016-2256444

d. Encik Iskandariah Roslan b Abd. Wahab
Ahli Jawatankuasa
Telefon : 012-8773778

e. Encik Taib b Taha
Ahli Jawatankuasa
Telefon : 019-8641618

f. Hazia’ah bt. Sahari
Ahli Jawatankuasa
Telefon : 019-8147963

g. Norazah bt. Sulaiman
Ahli Jawatankuasa
Telefon : 012-8841267

h. Nuzaiti bt. Hamdan
Ahli Jawatankuasa
Telefon : 013-5707717
Rintisan Usaha Ke arah Melahirkan ulamak Keluaran Negeri SarawakKemaskini terakhir : 26 November 2008

No comments:

Post a Comment